Hang-cao-Thái-Hằng-Cao-trăn-cao-khỉ-mật-kỳ-đà-Malaysia-bap-cai-chua-bệnh

| 0 Comment

Bắp cải là món ăn quen thuộc trong các bữa ăn của chúng ta, từ ăn sống, làm gỏi, xào, nấu canh, luộc…Nhưng hóa ra, tại một số nước thì bắp cải được coi là cây thuốc của người nghèo...

Bắp cải là món ăn quen thuộc trong các bữa ăn của chúng ta, từ ăn sống, làm gỏi, xào, nấu canh, luộc…Nhưng hóa ra, tại một số nước thì bắp cải được coi là cây thuốc của người nghèo…