Hang-cao-Thái-Hằng-Cao-trăn-cao-khỉ-mật-kỳ-đà-Malaysia-Móng-hổ

| 0 Comment

Theo truyền thuyết xa xưa thì nanh-vuốt của hổ có tác dụng sẽ mang đến cho bạn nhiều quyền năng như: tránh được nhiều tai ương, chữa được các loại bệnh nan y, buôn may bán đắt, và làm cả bùa yêu nữa…