tru-so-Hãng-Cao-Thái-Hằng-kinh-chao-quy-khach-ghe-tham

| 0 Comment

Đây là trụ sở của Hãng Cao Thái Hằng

Hãng Cao Thái Hằng thương hiệu quen thuộc tại thị trường Malaysia và Việt Nam trong những năm qua với các mặt hàng như cao trăn, cao khỉ, thuốc khớp Malaysia, sâm Hàn Quốc và các hàng thủ công mỹ nghệ từ rừng vô cùng phong phú…